Quota Allocation Detail for Hajj 2010
4101 MUSHTAQ-E-HARAM TRAVEL & TOURS PRIVATE LIMITED D 135
4102 HUJJAJ-E-MADINA TRAVEL & TOURS PVT LTD D 135
4103 PROFICIENT SERVICES PRIVATE LIMITED C 150
4104 HARRAM KHUDDAM-E-HUJJAJ PVT LTD C 150
4105 LABBIK-E-HARAM TRAVEL & TOURS PVT LTD C 150
4106 AL KHAIR SERVICES FOR HAJJ &  UMRAH PVT LTD A 300
4107 HEJAZ-E-MOQADDUS TRAVEL PVT LTD C 150
4108 MAZIDAR HAJJ TRAVEL & TOURS PRIVATE LIMITED D 135
4109 UNIVERSAL EXPRESS KARACHI PVT LTD B 250
4110 AL BAKKA TRAVEL & TOURS PVT LTD D 135
4111 AL RASHEED HAJJ & UMRA GROUP (PVT) LTD E 120
4112 IDARA KHIDMAT UL HUJJAJ PRIVATE LIMITED C 150
4113 IKHWAN UL HUJJAJ PRIVATE LIMITED B 250
4114 MEMON TRAVEL AND TOURS PVT LTD D 135
4115 AL FATTANI TRAVEL AND TOURS PVT LTD D 135
4116 AL KHADIM TOURS HAJJ AND UMRAH PRIVATE LIMITED C 150
4117 AIR GUIDE HAJJ AND UMRAH SERVICES PVT LTD C 150
4118 AL MASHAIR TRAVEL & TOURS PVT LTD D 125
4119 KARWAN E UMUL QURA PRIVATE LIMITED D 135
4120 AL HUNAIN INTERNATIONAL UMARAH AND HAJJ SERVICES PVT LTD D 135
4121 LABBAIK HAJJ & UMRAH SERVICES (PVT) LTD. C 150
4122 FAYZ-E-HUSAYNI B 250
4123 KARWAN E SHAMIM (PVT) LTD. E 115
4124 AL-SAFI TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMETED D 135
4125 AL WAFA INTERNATIONAL TRAVEL & TOURS (PVT) LTD D 135
4126 AL MOAZZIN HAJJ & UMRAH SERVICES (PVT) LTD B 250
4127 KARWAN-E-RAMZANI (PVT) LTD. D 135
4128 MAJMU-E-RAMZANI PRIVATE LIMITED B 250
4129 AL BADAR TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED D 135
4130 PETLUBES PVT LTD (Pend till provision of documents regarding change of C.E)    
4131 SALEEM AKHTAR TRAVEL & TOURS PVT LTD B 250
4132 AL ZAHID TRAVEL & TOURS PVT LTD (Pend till decision of CDC)    
4133 AL KHANDWANI INTERNATIONAL PVT LTD D 135
4134 AL-SAAD TOURS PRIVATE LIMITED D 135
4135 KARWAN-E-HANFI PAKISTAN TRAVEL & TOURS PVT LTD D 135
4136 AL KISWA SERVICES (PVT) LIMITED (Downgraded to one category below) D 135
4137 AL-HARAMAIN (PVT) LIMITED D 135
4138 ZIAFAT UL HARMAIN HAJJ GROUP PVT LTD D 135
4139 AL MUSANI INTERNATIONAL PVT LTD D 135
4140 KARWAN-E-AHL-E-SUNNAT TRAVEL & TOURS PRIVATE LIMITED C 150
4141 BAVERIA TRAVELS & TOURS OPERATORS PVT.LTD.KARACHI D 125
4142 UMRAH & HAJJ SERVICES PVT LTD. E 105
4143 UNIVERSAL BROTHERS PVT LTD. D 135
4144 INTERNATIONAL KARWAN-E-MALIK PVT LTD. D 135
4145 SHAN-E-HARAM TRAVELS PVT LTD C 150
4146 TARBEYYAT-UL-HUJJAJ TRAVELS PVT LTD B 250
4147 AZ-ZAITOONA SERVICES FOR HAJJ & UMRAH PVT LTD A 270
4148 MAKKAH TOURISM PVT LTD D 135
4149 CARWAN-E-HASHMI PVT LTD D 135
4150 KHATM-E-NUBUWWAT HAJJ GROUP PVT A 300
4151 AL TAYABA TRAVELS & TOURS PVT LTD C 150
4152 AL-RASHEDIN HAJJ & UMRAH SERVICES (PVT) LTD D 135
4153 HUJAJ-AL-ANSAR HAJJ & UMRAH TOURS PVT LTD D 135
4154 KARWAN-E-RAFIQ-UL-HARMAIN PRIVATE LIMITED D 135
4155 OASIS UMRAH & HAJJ SERVICES (PVT) LTD B 250
4156 AROMA TRAVEL SERVICE PVT LTD A 300
4157 AL SYED TRAVELS PVT LTD B 250
4158 HERMAIN TRAVELS PVT LTD B 250
4159 NAWAB HAJJ GROUP (PVT) LTD D 125
4160 SAFEENAH TUL HUJJAJ INTERNATIONAL PVT LTD B 250
4162 KARWAN E ASRA INTERNATIONAL PVT. LTD D 135
4164 PAKISTAN PILGRIMS PVT.LTD D 125
4165 EMINENT TRAVELS (PVT) LTD D 135
4166 KARWAN-E-HIRA HAJJ & UMRAH (PVT) LTD D 135
4167 AL-HIRA TRAVEL & TOURS (PVT) LTD B 250
4168 FAIZAN-E-NOORI INTERNATIONAL PVT. LTD D 125
4169 KARWAN-E-NOORI INTERNATIONAL PVT. LTD C 150
4170 LABBAIK TOURS & TRAVELS PVT LTD (Downgraded to one category below) E 120
4171 PIRWANI HAJJ GROUP PVT LTD D 135
4172 KARWAN-E- HIJAZ TRAVEL AND TOURS PVT LTD B 250
4173 AL-BARAKAH SERVICES FOR HAJJ & UMRAH PVT LYD A 270
4174 KARWAN E ISLAMIA PVT LTD D 135
4175 KARWAN-E-ZIA-E-ISLAM PRIVATE LIMITED D 135
4176 BAIT-US-SALAM PVT LTD C 150
4177 AL SAEED GROUP PVT LTD D 135
4178 AL SHAKOOR SERVICES PVT LTD D 135
4179 AL AQSA HAJJ SERVICES PVT LTD C 145
4180 FIDA HAJJ AND UMRAH SERVICES PRIVATE LIMITED A 300
4181 ABDUL SALAM & ZEESHAN TRAVEL & TOURS PVT LTD D 125
4183 DHAKAM HAJJ & UMRAH PVT LTD E 110
4185 AL ANSAR TRAVEL AND TOURS PVT LTD D 135
4186 COLUMBUS TRAVEL SERVICES PVT LTD D 125
4187 ANWAR E MACCA HAJJ GROUP PRIVATE LIMITED D 135
4188 AAMIR TOURS & TRAVELS PAKISTAN PVT LTD D 125
4189 AIR WINGS TRAVELS PVT LTD E 110
4190 SADIQ-UL-HAJAJ ENTERPRISES PRIVATE LTD D 135
4191 NICE TRAVELS PVT LIMITED C 140
4192 CARVAN E ABU ZAR HAJJ AND UMRAH SERVICES PVT LTD D 125
4193 KARWAN E AMJADIA HAJJ AND UMRAH SERVICES PRIVATE LIMITED D 135
4196 UNI PAK TRAVELS AND TOURS PVT LTD D 135
4197 AL MEEZAN HAJJ GROUP PRIVEATE LIMITED C 150
4198 ALLAMAH BANORI HAJJ AND UMRAH SERVICES PRIVATE LIMITED A 300
4199 RAJA TRAVEL AND TOURS PVT LTD (Downgraded to one category below) E 120
4200 AL ZAFAR HAJJ AND UMRA SERVICES PVT LTD A 300
4201 SAKHI WAHAB HAJJ COMPANY PRIVATE LIMITED D 135
4202 AL HUDA TRAVELS (PVT) LTD. B 250
4203 FAZL E RABBI PVT LTD (Pend till clearance from KSA)    
4204 TOPLINE TRAVELS PVT LTD (Pend till clearance from KSA)    
4205 SIDDIQ AHMAD MEHER ELAHI HAJJ GROUP PVT LTD B 250
4206 BAIT-ULLAH TOURS PVT LTD C 150
4207 HUJJAJ TRAVEL AND TOURS PVT LTD A 300
4208 ILLAL HARAM TRAVELS AND TOURS PVT LIMITED C 150
4209 AL HARAM TRAVELS AND TOURS PVT LTD D 135
4210 TAIR-E-HARAM INTERNATIONAL PVT LTD C 150
4211 KARWAN E ISLAMI INTERNATIONAL PVT LTD B 240
4212 KARWAN-E-MAKKAH MADINA PVT LTD D 125
4213 MEHFOOZ TRAVLES PVT LTD D 125
4214 SALEH AL GHAFFAR TRAVEL AGENCY D 135
4215 TRAVEL CLUB PRIVATE LTD D 135
4216 PAKBAN INTERNATIONAL PVT LTD D 135
4217 AL MARWA HAJJ AND UMRAH SERVICES PVT LTD D 125
4218 MUAWIN UL HUJJAJ PVT LTD C 150
4219 KARWAN E MUSTAFAI PVT LTD D 125
4220 FAIZAN E HARAM HAJJ SERVICES E 100
4221 HUJJAJ-UL-HARMAIN TRAVEL & TOURS PVT LTD D 125
4222 REHBAR-UL-HUJJAJ PRIVATE LIMITED C 145
4223 KARWAN AL MADINA TRAVEL AND TOURS (SMC) PVT LTD C 145
4224 ALANSARI PRIVATE LIMITED D 125
4225 LUDHYANVI TRAVELS PVT LTD D 125
4227 KARWAN E AL SUGHRAN TRAVEL AND TOURS PVT LTD E 110
4228 HUSSNAIN MOON HOLY TOURS PRIVATE LIMITED E 110
4229 TRAVEL INN PVT LTD E 110
4230 AL HUDAIBIYAH PVT LTD (Downgraded to one category below) E 105
4231 AL HERMAIN SHARIFAIN TOUR & TRAVELS PVT LTD E 110
4232 SADIKABAD HAJJ & UMRAH PVT LTD D 125
4233 MPL TRAVELS DIVISION OF MAHDI PAKISTAN (PVT) LIMITED E 110
4234 AJWA HAJJ SERVICES (PVT) LIMITED E 110
4235 CARVAN-E-MUSLIM HAJJ & UMRAH SERVICES PVT LTD E 110
4236 DWYNE TRAVEL PVT LTD E 110
4237 KARWAN-E-AJAM PVT LTD E 110
4238 KARWANE GHULAMANE MUSTUFA PVT LTD E 110
4239 DAWOOD BILAL HAJJ UMRAH TRAVEL AND TOURS PVT LTD E 110
4240 OWAIS OSAMA ENTERPRIES PVT LTD E 110
4241 SAFAR-E-SAEED-O-NAVEED UMRAH-O-HAJJ INTERNATIONAL PVT LTD E 110
4242 ROYAL ZULHAJJ &UMRAH PVT LTD D 125
4243 THE HOLY HAJJ SERVICES PRIVATE LIMITED E 110
4244 AIRMAX TRAVEL PVT LTD D 125
4245 JAN AND BROTHERS HAJJ AND UMRAH PVT LTD E 110
4246 KARWAN-E-JAMAL HAJJ & UMRAH SERVICES PRIVATE LIMITED E 110
4247 AL ARAB ZIARAT PRIVATE LIMITED E 110
4248 CARVAN-E-AMEER HAMZA PILGRIMAGE SERVICES PVT LIMITED E 110
4249 JANWIRY BROTHERS HAJJ UMRAH SERVICES PVT LTD E 110
4250 MASHAL AVIATION PRIVATE LIMITED E 110
4251 TAWAF ZUL HAJJ & UMRAH PVT LTD D 125
4252 ANWAR UL HARMAIN PVT LTD E 110
4253 DIYAR E RASOOL TRAVELS PRIVATE LTD E 110
4254 HASSAN USMAN INTERNATIONAL HAJJ UMRAH SERVICES PVT LTD E 110
4255 SAFINA E MALIK PVT LTD D 125
4256 KARWAN E AL MEMBER HAJJ GROUP PRIVATE LTD E 110
4257 TAHIR FARAN SERVICES PVT LTD E 110
4258 KARWAN E KHAIR AL WARA PVT LTD E 110
4259 AAL-E-ABA PVT LTD E 115
4260 IDARA OF HAJJ & UMRAH FOR DAWOODI BOHRA HUJJAJ D 125
4261 AL IFTIKHAR HAJJ AND UMRAH SERVICE PVT LTD D 125
4262 ARKAYS TRAVELS PVT LTD E 110
4263 KARWAN E ASRA AL MADINA PVT LTD E 110
4264 KARVAN E ROYAL PVT LTD E 110
4265 KARWAN E AKHTAR INTERNATIONAL PVT LTD E 110
4267 GERRYS TRAVELS AGENCY PVT LTD E 110
4268 NEW INTERNATINOAL KARWAN-E-ARFAT PVT LTD HYDERABAD E 110
4269 QAFLA E BAITULLAH PVT LTD E 110
4270 AL SAFA PRIVATE LIMITED E 110
4271 BABA GUNJ-E-SHAKAR HAJJJ & UMRAH SERVICES PVT LTD D 125
4272 KARWAN E REHMANI TOURS AND TRAVELS PVT LTD E 105
4273 IMRAN TRAVEL & TOURS PVT LTD E 105
4274 KARWAN-E-JOUHARAT-UL-MAKKAH PVT LTD E 105
4275 AL MANASIK INTERNATIONAL PVT LTD E 105
4276 ALMEEQAT INTERNATIONAL & TOURS PVT LTD E 105
4277 REHMAT NADIR HAJJ& UMRAH COMPANY PRIVATE LIMITED E 105
4278 AL IMDAD TRAVELS PVT LTD E 105
4279 LAKHANI HAJJ & UMRAH SERVICES PVT LTD E 105
4280 AS SALAMAH SERVICES FOR HAJJ & UMRAH PVT LTD E 105
4281 AL-WAHID HAJJ & UMRAH SERVICES PRIVATE LIMITED E 105
4282 MAHBOOB-E-REHMANI UMRAH AND HAJJ SERVICES PVT LTD E 105
4283 FAISAL AIR TRAVEL SERVICES PVT LIMITED E 105
4284 MOIN-UL-HAJJAJ HAJJ AND UMRAH SERVICES PVT LIMITED E 105
4313 AL GHAZI  HAJJ & UMRAH PVT LTD E 100
4314 MUHAMMAD ALI ISMAIL MEMON HAJJ GROUP PVT LTD E 100